Vertrouwen moet je verdienen, je kunt het niet opeisen.
Als redelijkheid niet meer prevaleert, als ruggespraak niet meer voldoet, dan moet de rechtspraak het doen.
Zou de politie het accepteren als u hen de toegang tot uw wapenkluis zou weigeren? Wij denken van niet. Waarom moeten de leden dan wel accepteren als hen de toegang tot de verenigingsjaarcijfers geweigerd wordt? Zou de politie er genoegen mee nemen als u ze vertelt dat een vriend de wapenkluis gecontroleerd heeft en alles in orde heeft bevonden? Wij denken van niet. Waarom moeten de leden er genoegen mee nemen als het bestuur ze vertelt dat de jaarcijfers door de kascommissie gecontroleerd zijn en dat alles in orde is?

Controle is niet omdat we elkaar niet vertrouwen maar omdat we elkaar scherp moeten houden. Omdat we een verantwoordelijkheid naar elkaar hebben. Omdat 3,3 miljoen euro een hoop geld is.
Waarom zou een vereniging weigeren, het door professionals opgestelde jaarverslag met de leden te delen? Ze hebben toch vertrouwen in het werkt dat deze medewerkers tegen betaling verrichten? Zo ook dat zij het jaarverslag en de exploitatiebegroting correct hebben opgesteld en dat de leden deze mogen inzien?

“Open en transparante communicatie”, “hoor en wederhoor”, dat waren de woorden van KNJV-voorzitter Urlings. Deze zouden de fundamenten van onze vereniging moeten zijn. Vreemd dat sommige bestuurders en medewerkers denken dat het niet delen van stukken ook onder open en transparante communicatie valt.

Helaas, na anderhalf jaar vragen is de tijd gekomen de rechtelijke macht te vragen haar onafhankelijke oordeel te vellen over de vraag: Hebben de leden het recht om inzage te krijgen in hoe hun contributie besteed wordt?

We hebben deze vraag neergelegd bij een advocaat. Deze heeft geconcludeerd dat op basis van de verenigingsstatuten, alle leden recht hebben op inzage in het verenigingsjaarverslag met de daarbij horende baten en lasten-overzicht. De KNJV-Voorzitter Urlings is hiervan op de hoogte gesteld en gevraagd binnen twee weken deze stukken beschikbaar te maken. Hopelijk is onze voorzitter het eens met de bevindingen van de advocaat en zal hij de stukken op zo kort mogelijke termijn beschikbaar stellen

Nu is het even afwachten of de redelijkheid zal prevaleren en verdere juridische stappen niet nodig zullen zijn.

We hebben op aanbeveling van de advocaat om de rechtsgang niet te belemmeren de brief die naar KNJV verstuurd is, weggehaald.

Dagen
:
Uren
:
Minuten
:
Seconden

Als het bestuur vertrouwen verwacht van de leden om met 3,3 miljoen euro aan contributies goed te kunnen omgaan, dan moet het bestuur zelf ook vertrouwen geven aan de leden door open en transparant hierover te zijn.

Je hoort de job te doen waarvoor je betaald wordt

Hubertus DenkTank
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle rechten van afbeeldingen en teksten zijn voorbehouden aan hun rechtmatige eigenaar