Faunabeheer begint bij de natuur minder te belasten
"De Jagersvereniging heeft om een aantal redenen besloten de ledenpas voortaan digitaal uit te geven.” Aldus de directeur Laurens Hoedemaker in een FB bericht

Het digitaal verzenden van deze 21.000 pasjes levert de vereniging een besparing van €30.000 op. Die euro's kunnen nu jaarlijks ingezet worden voor de belangenbehartiging voor de jagers en wildbeheereenheden in Nederland.
Maar we kunnen nog meer euro’s hiervoor vrij maken. Het is een kwestie van keuzes maken. Als wij ook De Jager als E-magazine zouden willen hebben dan, kunnen we in totaal €480.000 per jaar besparen. (21.000 leden X 16 nummers = 336.000 blaadjes per jaar) de bijna half miljoen is de uitkomst als wij de kosten vergelijking met het ledenpassen doortrekken.

Natuurlijk zijn ook mensen die graag een papieren versie willen ontvangen en die kunnen blijven ontvangen. Maar stel voor dat 25% toch voor een digitale versie zou kiezen. Dan bespaart dit de vereniging nog steeds €120.000 per jaar. Best de moeite waard om dit te onderzoeken. Vind je ook niet?

Het lijkt niet meer dan logisch dat de faunabeheerders de fauna willen beschermen en ontlasten van al dat plastic, papier en co2 uitstoot. Zeker wanneer genoeg leden aangeven de digitale versie te willen ontvangen

269 stemmen tegen digitaal
128 stemmen voor digitaal

Wat zeggen de leden?

Natuurlijk moeten we rekening houden met de mensen di graag een papier versie willen ontvangen maar we moeten ook zeker rekening houden met diegene die het milieu en natuur niet onnodig willen belasten.

Elkaars wens respecteren moet de uitganspunt zijn.
"Een goede communicatie met de leden en de buitenwereld is voor een vereniging als deze essentieel. Daar zijn magazines voor nodig. Zulke PR verspreidt zich het best op papier, wat ergens loos ligt te liggen, zodat buitenstaanders het oppakken en er kennis van nemen. Voor mij persoonlijk mag alles per e-mag, e-book en e-mail. Je moet ook rekening houden dat de echte jagers doorgaans niet zo digitaal zijn, die zijn namelijk in de natuur! Die hebben een blad nodig."

"Ik weet niet wat de buit alleen kost maar t.b.v. de jager en buit samen, wordt uit iedere contributie €19 euro hier voor gebruikt. Dit is van 19.900 leden rond €378.100. De advertentie inkomsten van deze twee liggen rond €350.000. Dus als deze beide bedragen aan de jager en buit worden besteed dan kosten deze om te maken en versturen rond €700.000 per jaar. De advertentie inkomsten zijn schattingen gebaseerd op de prijzen die Dock35 Media berekent en aantal pagina advertenties in de jager en buit."

"Als het geld van deze bezuiniging bijdraagt aan de toekomst van de jacht dan vind ik dat prima. Ik heb graag geld over voor een belangenvereniging die zich inzet voor een goeie toekomst van de jacht in NL."

"Let wel,er zijn ook oudere jagers onder ons, die geen pc e/o email hebben. Dus die zullen het wel op prijs stellen als ze een Jagertje in de brievenbus krijgen. Zien ze naar uit."

"Een derde van de respondenten zeggen JA voor een digitale uitgave.
Dus ook;
JA voor meer geld naar belangenbehartiging,
JA voor vermindering van CO2 uitstoot door
transport en recycling, JA voor vermindering van de plastic zakjes,
JA voor een duurzamere imago van onze vereniging.

Wat zou het nodig zijn om meer mensen hier warm voor te krijgen?
Zou een besparing in eigen portemonnee, wel een reden zijn om ook JA te zeggen.

Als onze vereniging de euro's niet aan de drukker en verspreider zou uitgeven dan, hoeft deze ook niet van de leden te incasseren. Het mooie hiervan is dat onze vereniging dan net zo veel kan blijven uitgeven, maar de leden hoeven wel minder contributie te betalen.
Is er iemand hier die denkt dat dit zou kunnen werken?"

Het is een kwestie van tijd

Het feit dat 400 leden aan deze poll mee gedaan hebben moet wel genoeg stimmulans zijn voor het bestuur van KNJV hier werk te maken. Dit minionderoek is gedaan op de facebookpagina van de Jagersvereniging zelf op 18-dec-2018. We zijn nu een half jaar verder en we wachten nog op een reactie.

Hubertus DenkTank
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle rechten van afbeeldingen en teksten zijn voorbehouden aan hun rechtmatige eigenaar