Is het verzelfstandigen,
de nieuwe trend in faunabeheer?

Is dit de manier waarop de belangen van de jagers en voorjagers beter behartigt kunnen worden?

Na het verzelfstandigen van de jachthonden afdelingen gaan nu ook de Groninger wildbeheer eenheden zich verzelfstandigen. Welke rol is hierin voor de KNJV weggelegd? Komt er ook een erkenning systeem voor de zelfstandige WBE's?

Als vers cursist van jacht en faunabeheer opleiding en als toekomstige jager heb ik uit de cursus van SJN geleerd dat in Nederland 300 WBE's onder de vleugels van de KNJV opereren.
In de NOJG-nieuwsbrief van 31-mei j.l. is te lezen dat NOJG en KNJV een samenwerking convenant hebben getekend met WBEG. Groninger Wildbeheereenheden, afgekort WBEG. Dit is een vereniging die de provinciale belangen van 17 afzonderlijke WBE's gaat behartigen.

Maar betekent dit convenant dat provincie Groningen en de 17 lokale WBE's, niet meer onder de vleugels van de KNJV zullen opereren? Zijn ze meer een gelijkwaardig partner van KNJV en NOJG geworden? Ook de websites van deze 17 WBE's hebben een andere opmaak dan de gebruikelijke "KNJV" WBE 's. Kunnen we hier met recht spreken over een nieuwe provinciale organisatie?

Welke invloed heeft dit op de lid van KNJV. Moet een Groninger jager/voorjager lid zijn van een lokale WBE, een provinciale vereniging WBEG, een KNJV en een NOJG? Gaan meerder provincies zich "verzelfstandigen"?

Het op nieuw inrichten van het faunabeheer landschap brengt kansen met zich mee. Vernieuwingen en innovaties kunnen door kleinere organen sneller gerealiseerd worden. Hubertus Denktank ziet deze ontwikkelingen dan ook positief in en we zullen de WBEG ook meenemen in de communicatie van onze ideeën en planen.

Hubertus Denktank wenst WEBG, KNJV, NOJG en VHR een constructieve samenwerking.

Communicatie
Kopie convenant aangevraagd bij WEBG, NOJG, KNJV op 03-06-2019
Geachte,

Het is een goede zaak dat WEBG, KNJV en NOJG een samenwerking convenant hebben getekend. Dat alle belanghebbende van jacht en faunabeheer, als gelijkwaardige partners aan tafel zijn gaan zitten, is een mooie ontwikkeling.

Als lid van zowel NOJG en KNJV zou ik heel graag een kopie van de getekende convenant willen ontvangen.

Ook zou ik graag van KNJV en NOJG willen weten of er meerdere van deze convenanten in de pijplijn zitten. Of meer provincies op hetzelfde manier als Groningen, in een provinciale belangenbehartiging organisatie zich gaan vormen. En wat betekent deze ontwikkeling voor de bestuurlijke en organisatorische structuur van de provinciale afdelingen en besturen van KNJV.

https://www.nojg.nl/convenant-groninger-wbes-en-belangenorganisaties-nojg-en-knjv

Email verzonden naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. NOJG inhoudelijke reactie ontvangen 05-06-2019
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. KNJV inhoudelijke reactie ontvangen 03-06-2019
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. WBEG inhoudelijke reactie ontvangen 04-06-2019

Hubertus DenkTank
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle rechten van afbeeldingen en teksten zijn voorbehouden aan hun rechtmatige eigenaar