Weidelijkheidsregels = fatsoensnormen van de jager. Dit is in het kort een gedragscode. Respect hebben voor alles wat leeft, ongeacht of het vliegt, loopt, spring, kruipt, groeit of spreekt. Dit onderscheidt een weidelijke jager van een stroper die altijd voor de kill gaat. Zo u wilt een aantal verkeersregels zodat men met allerlei soorten voertuigen (red. meningen), snel, groot, breed, lang, zich toch veilig door het verkeer kan verplaatsten.

Iedere gemeenschap heeft regels nodig. Verkeersregels zoals we eerder hebben besproken maar ook belastingregels wat en wanneer iets moeten betalen. Communicatieregels welke taal gebruiken we om elkaar te kunnen verstaan. Sportregels zodat alle sporten hetzelfde kans maken op winst. Verenigingen hebben huisreglementen en statuten. Overal zien wij regels en afspraken
Mensen hebben deze regels opgesteld en houden ze up-to-date zodat ze voldoen aan steeds veranderde maatschappij.
Ook een digitale community zoals een Facebook fora heet, heeft regels nodig. Ook in deze virtuele omgeving waar steeds meer mensen en steeds langer in te vinden zijn, is het noodzakelijk eerlijke en fatsoenlijke regels te maken. Juist de deelname aan een digitaal verkeer waar alles gezegd kan worden zonder enige vorm van filters, kan onherstelbare schade veroorzaken aan mensen en instanties.

Ook KNJV heeft als vereniging een facebook groep waar leden en bestuur elkaar kunnen infomeren of met elkaar in discussie kunnen gaan. Ook deze digitale gemeenschap moet afgebakken worden door fatsoensregels. Deze zijn er wel in 2016 aangemaakt maar Hubertus Denktank denkt dat anno 2019 een andere aanpak eist om de welzijn en het plezier van de leden te kunnen waarborgen.

We zullen in deze stuk de huidige regels van KNJV doornemen en onze ongetemperde mening geven.

Groepsregels.
Rechten en plichten
Groepsregels KNJV facebook-groep
1. Alleen leden van de Jagersvereniging hebben toegang tot deze groep.
2. In het kader van transparantie worden enkel profielen onder de eigen naam, identiek aan de gegevens in onze administratie, toegelaten. Aliassen worden dus niet meer toegelaten.
3. Het (laten) plaatsen van commerciële uitingen is voorbehouden aan de groepsbeheerder
4. Binnen de groep worden uiteenlopende meningen gerespecteerd. Postings worden actief gemodereerd.
5. Postings kunnen verwijderd worden zonder opgaaf van reden, bijvoorbeeld om de voortgang in deze Facebookgroep te bewaken.
6. Copyright van foto’s, bestanden, illustraties en tekst ligt nadrukkelijk bij de eigenaar van het materiaal.
7. De Jagersvereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze Facebook-groep.
8. Tot nader orde worden polls geplaatst door leden niet meer geaccepteerd. Deze worden verwijderd.

De moderatie van deze groep is in handen van de afdeling communicatie van het Landelijk Bureau van de Jagersvereniging, bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 033-461 9841
De bevindingen van Hubertus denktank op de KNJV groepsregels

In groepsregel 1 geeft KNJV dat deze groep alleen toegankelijk is voor de leden, echter de groepsbeheerders kunnen een lid toegang verbieden om verschillende reden. Bijv. als iemand veelvoudig het groep verlaten heeft kunnen de beheerder de toegang van deze lid ontzeggen. Als een lid zijn of haar berichten verwijdert, dat AVG technisch niet meer dan normaal is, kunnen de beheerders de toegang tot de groep ontzeggen.

• In groepsregel 2 schrijft KNJV transparantie te willen bevorderen. In groepsregel 5 schrijft KNJV, postings te verwijderen zonder opgaaf van reden.
Kan het verwijderen zonder opgaaf van reden de transparantie bevorderen?

• In groepsregel 8 verbiedt KNJV de leden polls aan te maken. Het vragen van de mening van een medelid zou door een aantal leden als hinderlijk ervaren worden.
Zou dit de transparantie bevorderen? Zou de ervaring van enkle leden doorslaggevend moeten zijn om polls te gaan verbieden.

• Hubertus denktank vraagt zich af of het bestuur bewust is van het feit dat wanneer deze polls niet meer aangemaakt kunnen worden binnen een besloten verenigingsgroep, deze mogelijkerwijs in een openbare groep zullen worden gemaakt. Zou niet handig zijn, gevoelige informatie eerst alleen met de leden te delen?

• In groepsregel 4 geeft KNJV aan deze groep te modereren/ toezicht op te houden. In groepsregel 5 schrijft KNJV postings zonder opgaaf van reden te zullen verwijderen.
Tegelijkertijd schrijft KNJV in de groepsregel 7 geen verantwoordelijkheid te dragen over het inhoud van deze groep.
Hubertus Denktank vraagt het KNJV bestuur of rechten zonder plichten kunnen bestaan.

Berichten/ polls die in de KNJV facebook zijn geplaatst en zonder opgaaf van rede zijn verwijdert

"Ik weet het niet hoe bij u zit maar als ik bestuurder was en een lid zou hebben die zoveel roering zou veroorzaken, zou ik overwegen deze uit te nodigen. Eerst aan bestuurderstafel te komen, zaken uit te praten en afspraken te maken. Als dit blijkt niet te helpen dan deze bij de ereraad tafel uitnodigingen. Niets doen en de leden, bij elkaar "de hersenpan laten inslaan", lijkt me niet zo bevorderlijk voor een vereniging.
Zelf sta ik open op beide opties. We zijn denk ik met elkaar eens dat weldenkende mensen best in staat zijn met elkaar in gesprek te gaan en uit te komen.
Beste bestuur dit is een open uitnodiging. Gaan jullie hier op in?

P.s. De provinciale bestuur waar volgens vele vinden dat de leden belangenbehartiging plaats zou moeten vinden, was niet bereid om op mijn uitnodiging in te gaan, dus de bovenstaande uitnodiging is voor Amersfoort bedoeld."

Hubertus Denktank vraagt KNJV-bestuur, hoe een uitnodiging de voortgang van de Facebookgroep zou kunnen belemmeren om het verwijderen hiervan te rechtvaardigen. Groepsregel 5

"Poll: "Wat verwacht u als lid van onze vereniging Facebook groep?

Polloptie 1. Jachtgerelateerde verhalen met elkaar delen
Polloptie 2. Dat dit een officieel communicatie kanaal is van de vereniging waar stukken gepublicert kunnen worden
Polloptie 3. Dat de beheerders groepsregels opstellen en handhaven
Polloptie 4. Dart beheerders aan een lid die onfatsoenelijk gedraagd een time-out kan geven
Polloptie 5. Alleen leuke dingen posten"


Hubertus Denktank vraagt KNJV-bestuur, hoe een poll waarin de mening van KNJV leden wordt gevraagd, over wat zij of hij van de vereniging Facebook groep verwacht, en tientallen keren hierop gereageerd wordt, de voortgang van de Facebookgroep zou kunnen belemmeren om het verwijderen hiervan te rechtvaardigen. Is het wenselijk dat de negatieve geluiden doorslaggevend zijn? In dit geval heeft dit geresulteerd in het verbieden van polls. Groepsregel 5

Hubertus denktank vraagt KNJV bestuur integraal naar deze groepsregels te kijken. 
Deze aan te vullen met regels die de digitale wereld van de jagerij net zo beschaafd en fatsoenlijk maakt als de echte wereld.

Fijn dat KNJV een begin heeft gemaakt om de groepsregels te actualiseren. Deze nieuwe regel is vanochtend toegevoegd.
"Leden die een constructieve dialoog belemmeren, dit is ter beoordeling van de moderatoren, worden tijdelijk danwel permanent uit de groep verwijderd."

Hubertus DenkTank
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle rechten van afbeeldingen en teksten zijn voorbehouden aan hun rechtmatige eigenaar