KNJV commissaris Spierenburg wil Stichting JachthondenSport niet erkennen. Advocaat onderzoekt of dit terecht is.
Stichting JachthondenSport heeft in overleg met Hubertus Denktank hun advocaat opdracht gegeven onderzoek te doen naar de manier waarop de KNJV jachthonden commissarissen te werk zijn gegaan bij het erkennen van Stichting JachthondenSport.
De hoofzakelijk vraag is de Stichting JachthondenSport te erkennen. Afhankelijk van het voortgaan van dit proces zullen wij ons oriënteren hoe de volgende aandachtspunten zullen behandelen. Hieronder een overzicht van de gebeurtenissen hieromtrent.

l. Zijn de aangevoerde argumenten steekhoudend om het uitsluiten van de Stichting Jachthondensport te rechtvaardigen?

2. “Trainingen moeten primair zijn gericht op het opleiden van honden voor het gebruik in de praktijkjacht”.
Is het, niet opnemen in de statuten van deze eis, een steekhoudend argument om de erkenning af te wijzen? Dat is tenminste wat dhr. Spierenburg in zijn afwijzingsbrief als een van de redenen heeft genoemd. Lettend op het feit dat ook andere rechtspersonen zoals eenmanszaken, de KNJV-erkenning mogen krijgen, is het eisen van een vermelding in de statuten überhaupt mogelijk? Lettend op het feit dat eenmanszaken geen statuten hebben.

3. Ook stelt dhr. Spierenburg vast dat Stichting JachthondenSport ik citeer “De Stichting Jachthondensport heeft tot nu toe op geen enkele wijze trainingen verzorgd of proeven georganiseerd ander auspiciën van Orweja”, aldus Spierenburg in afwijzing e-mail van 27-nov-2018

Hiermee suggereert dhr. Spierenburg eigenlijk dat geen enkele nieuwe opgerichte rechtspersoon de erkenning kunnen ontvangen. Het is namelijk onmogelijk om proeven onder de auspiciën van Orweja te organiseren voor nieuwkomers. Dit is voorbehouden aan KNJV trainingsgroepen en rasverenigingen. Ook het feit dat een rechtspersoon geen trainingen heeft georganiseerd lijkt voor dhr. Spierenburg een reden om Stichting JachthondenSport niet te erkennen. Dhr. Spierenburg lijkt aan het feit voorbij te gaan dat een nieuw opgerichte rechtspersoon geen verleden heeft en dan ook geen trainingen of wedstrijden heeft kunnen organiseren. Maar zelfs dan ook deze voorwaarde wordt niet in de officiële erkenning eisen genoemd. Zou dit gezien kunnen worden als marktbescherming? Dat nieuwkomers onmogelijk worden gemaakt deze jachthonden markt te betreden.

4.”Gelet op je mail naar alle jachthondencommissarissen heeft de stichting het oogmerk landelijk te opereren” aldus Spierenburg in e-mail van 27-nov-2018 Dhr. Spierenburg vindt het blijkbaar niet nodig om Stichting Jachthondensport te vragen of daadwerkelijk de bedoeling is dat deze landelijk oogt te opereren. Dhr. Spierenburg doet een aanname dat dit zo is, omdat de stichting alle provinciale Jachthonden Commissarissen op de hoogte heeft gebracht over het bestaan van Stichting Jachthondensport. Dhr. Spierenburg vindt dit voldoende reden om ook op basis van deze erkenning eis (zie hieronder) stichting Jachthondensport niet te erkennen. “Zij beperken zich in deze activiteiten uitsluitend tot de eigen provincie(s) ; voor activiteiten buiten de Provincie overleggen zij met de Jachthondencommissaris van de betreffende Provincie” bron KNJV website.

Wat dhr. Spierenburg in de aanvraag e-mail niet van waarde acht is het feit dat de stichting geen erkenning wil aanvragen bij de andere commissarissen maar deze toestemming vraagt indien het geval zich voordoet dat een activiteit van de stichting buiten een van de provinciale grenzen zich zal afspelen dat deze commissarissen op de hoogte zijn.

“Wij willen hierdoor meteen toestemming vragen om, ook in andere provincies dan Utrecht, waar onze stichting statutair gezeteld is, jachthonden gerelateerde activiteiten te mogen ontplooien.” Aldus stichting Jachthondensport in haar erkenningsaanvraag email van 18-no-2018, aan alle provinciale jachthonden commissarissen.

Maar zelfs als de Stichting Jachthondensport landelijk zou willen opereren, het weigeren van erkenning op basis van het actief willen zijn in meerdere provincies, is bedenkelijk. De noordelijke drie provincies hebben namelijk een gezamenlijk rechtspersoon opgericht die zich over drie provincies strekt. Maar omdat de bestuurders van de Stichting Jachthonden Noord Nederland (SJNN)ook jachthondencommissarissen zijn, mag deze stichting wel erkend worden en breder functioneren. Zou dit een geval kunnen zijn van meten met twee maten en een slager die zijn eigen vlees keurt?

Bovendien hoe kan zo’n erkenning eis als kwaliteit bevorderend werken, terwijl interprovinciale samenwerkingen, belemmerd worden door het noodzaak deze eerst goedkeuring te moeten vragen bij de desbetreffende commissarissen.

Nog een tegen argument is het feit dat grote provincies zoals Gelderland rond zeven trainingsgroepen heeft die samen kunnen werken zonder de beperking van toestemming van een commissaris. Terwijl kleine provincies zoals Flevoland, Groningen, Drenthe die alleen een of twee trainingsgroepen hebben, eerst de toestemming voor interprovinciale samenwerking moeten aanvragen.

Gelet op deze informatie vragen wij KNJV het volgende:

1. Stichting Jachthondensport als KNJV-trainingsgroep te erkennen.

2. Een controle mekanisme in leven te roepen dat de erkenningsaanvragen niet alleen door een persoon beoordeelt worden. Zeker dat Marinus Roseboom al 14-november 2017 zijn zorgen hierover heeft geuit naar alle jachthondencommissarissen, orweja bestuurders en medewerkers van KNJV.

“Tenslotte wil graag nog vermelden dat het een onmogelijke taak is om van de Provinciale Jachthonden Commissaris te gaan vragen zijn “eigen” trainingsgroepen te gaan auditen. Een vrijwilliger die andere vrijwilligers gaat controleren op het uitoefenen van hun taken, dat is wat mij betreft een doodlopende weg.” Aldus Marinus Roseboom Jachthonden commissaris provincie Gelderland.

3. Stel een onderzoek in naar het functioneren van dhr. Spierenburg, andere commissarissen en medewerkers van KNJV aangaande verzelfstandiging van de jachthonden discipline, het opstellen van erkenning criteria, het toewijzen hiervan.

4. Lettend op de bovenstaande vragen wij KNJV te beoordelen of de manier waarop dhr. Spierenburg zijn functies uitvoert in het belang van de leden en de verenig is. Zeker rekening houdend met de veelvoud aan functies die dhr. Spierenburg bekleed binnen de jacht en jachthonden gemeenschap.

5. Stel een onderzoek naar de ontwikkelingen rond het idee om een landelijke jachthonden vereniging op te richten de Nederlandse Jachthonden Vereniging die aan dhr. Spierenburg op 12-okt-2107 is kenbaar gemaakt. Deze heeft op 13-okt-2017 bevestigd dit idee ontvangen te hebben terwijl dhr. Hoedemaker op 1-dec-2017 zegt dat de RJC, Raad van Jachthonden Commissarissen werkgroep waarvan hij lid van was, niet op de hoogte te zijn van dit idee.

6. Stel een onderzoek naar de manier waarop de bestuurders, medewerkers, commissarissen kritiek hebben geuit richting de mensen achter deze initiatieven. Een overzicht met schermafdrukken van deze hun uitspraken is indien gewenst beschikbaar.

Kwaliteitskriteria moet de kwaliteit beworderen. Toch?

Hubertus DenkTank
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle rechten van afbeeldingen en teksten zijn voorbehouden aan hun rechtmatige eigenaar