Op zoek naar de jaarverslagen van de natuur verenigingen
Hubertus Denktank gaat op zoek naar de jaarverslagen van de Nederlandse natuur organisaties. Als het goed is, informeert iedere professionele organisatie via zo'n jaarverslag, haar stakeholders wat de stand van zaken is. Welke doelen zijn bereikt. Hoe gezond de financiële situatie is. Hoeveel leden een organisatie heeft. Wat de strategie voor de komende jaren is. Een uitgebreid visite kaartje zo je wilt.
Wat zou zo'n "balans plus staat van baten en lasten met een toelichting” zoals de jaarverslag van een vereniging heet, ook vaak gesproken over een ‘resultatenrekening' of ‘exploitatierekening', moet inhouden?
"Een ‘overzicht van ontvangsten en uitgaven' is géén staat van baten en lasten. Een vereniging of stichting die dus wel een overzicht van ontvangsten en uitgaven opstelt, maar geen staat van baten en lasten, voldoet niet aan de wettelijke eisen.

De eisen op een rijtje
U ziet, eigenlijk stelt de wet voor ‘kleine' verenigingen en stichtingen die geen ‘onderneming in stand houden' maar heel globale en ‘normale' eisen.
Ik zet de eisen voor u op een rijtje:
1. Er moet een balans worden opgesteld.
2. Er moet een staat van baten en lasten worden opgesteld.
3. Er moet een toelichting bij 1 en 2 worden opgesteld.
4. Elk bestuurslid van de vereniging of stichting moet de jaarrekening ondertekenen. Bij een stichting moet ook elk lid van het toezichthoudend orgaan ondertekenen.
5.Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren (dus vóór 1 juli). De ledenvergadering (bij een vereniging) of (bij een stichting) het orgaan dat de jaarrekening volgens de statuten vaststelt kan deze termijn verlengen.
6. De jaarrekening van een vereniging moet gecontroleerd worden door een kascommissie (tenzij er een raad van commissarissen of controlerend accountant is aangesteld).
7. Voor de controle van de jaarrekening van een stichting bestaan geen wettelijke voorschriften.

De kascommissie bij een vereniging moet bestaan uit tenminste twee leden, die geen bestuurslid zijn. De kascommissie wordt jaarlijks benoemd." bron: https://www.verenigingen.nl/414/wettelijke-eisen-jaarrekening.htm#
Wat houd de "eenvoudige regelgeving" in. "Als uw vereniging of stichting geen onderneming in stand houdt, heeft u uitsluitend te maken met de eenvoudige regelgeving."
Van het ‘in stand houden van een onderneming' is sprake als de commerciële activiteit in het handelsregister moet worden ingeschreven. En dat is als er in concurrentie wordt getreden met andere organisaties. Daarbij doelt de wetgever niet op bijvoorbeeld het exploiteren van een sportkantine. En ook niet op de toneelvereniging die dvd's met de opnamen van het gespeelde toneelstuk verkoopt.

Let wel, de overkoepelende doelstelling van een stichting of vereniging is nooit commercieel; het gaat hier om commerciële activiteiten binnen het grotere geheel van de stichting of vereniging. Bijvoorbeeld de verkoop van boeken door de ANWB (jawel, de ANWB is ook een vereniging!) of door de Vereniging Eigen Huis.

Als uw vereniging of stichting wél een onderneming in stand houdt, maar voldoet aan tenminste twee van de volgende criteria, is de eenvoudige regelgeving eveneens van toepassing (BW artikel 396, samengevat). De criteria zijn:

- het balanstotaal van de vereniging of stichting is kleiner dan € 4,4 miljoen;
-de netto-omzet van de onderneming binnen de vereniging of stichting is kleiner dan € 8,8 miljoen;
-het aantal werknemers van de onderneming binnen de vereniging of stichting is minder dan 50."
bron: https://www.verenigingen.nl/414/wettelijke-eisen-jaarrekening.htm#

Overzicht natuur verenigingen

Jaarverslagen


Hubertus DenkTank
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle rechten van afbeeldingen en teksten zijn voorbehouden aan hun rechtmatige eigenaar