Project: ALV To Be or Not To Be

Mag iedereen zomaar een Algemene Leden Vergadering organiseren?

Voorkom discussies

Verenigingen hebben de wettelijke verplichting om minstens een keer per jaar een ALV te organiseren. Alle leden van deze vereniging mogen hierbij aanwezig zijn

Omdat verenigingen steeds groter worden, hebben sommigen zich in afdelingen georganiseerd. Vaak is dat op provinciaal niveau. Deze provinciale afdelingen zijn soms zelfstandige rechtspersonen maar vaak ook niet. Toch wordt door de provinciale besturen ten onrechte gedacht dat zij, voor hun eigen leden op provinciaal niveau een Algemene Leden Vergadering te kunnen organiseren.

Dat is juridisch onjuist. Voor een enkele rechtspersoon met 12 provinciale afdelingen zou dit betekenen dat er 12 ALV’s georganiseerd worden. U zult wel begrijpen dat hier geen sprake is van “Algemene” Leden Vergadering. Algemeen impliceert immers dat alle leden van desbetreffende rechtspersoon worden uitgenodigd. In werkelijkheid worden alleen leden van desbetreffende provincie uitgenodigd. Ook het feit dat deze provinciale vergaderingen niet elke jaar gehouden worden maakt het duidelijk dat hier geen sprake is van een ALV.

Sommige verenigingen hebben net als de Jagersvereniging een ledenraad, Algemene Vergadering genaamd. Dit is de juridische vervanging van de ALV. Dit is zo vastgelegd in de statuten. Een vergadering op provinciale niveau is hier beschreven als "provinciale vergadering". Op de huidige manier wordt binnen een enkele rechtspersoon meerdere ALV's geoorganiseerd; Een centrale ALV, de ledenraad en 12 provinciale ALV’s

We kunnen ook zeggen: What is in the name? Maar de wetgever vindt wel belangrijk dat het naam ALV, die rechtsbescherming geniet, niet voor andere doeleinden gebruikt mag worden dan in de wet beschreven staat. Een ALV heeft namelijk een andere juridische waarde dan een provinciale of lokale vergaderingen

Besluiten die in een vergadering genomen worden, die ten onrechte Algemene Leden Vergadering wordt genoemd, zijn dan ook vernietigbaar. Dat heeft tenminste een oud-directeur, algemeen secretaris van Jagersverenigingen gezegd. Deze is meester in rechten dus hij zou best weten.

Aanleiding

De manier waarop de ledenraad vertegenwoordigers worden gekozen is niet zoals afgesproken in de statuten. Hier staat namelijk dat deze leden om de drie jaar per verkiezingen gekozen zouden worden. Dit leverde een meningsverschil tussen een lid een meerdere ledenraadsleden.

Aanbevelingen

Hubertus Denktank pleit om de provinciale ALV's geen ALV's te noemen maar de naam die in de statuten vastgelegd hiervoor namelijk; Provinciale Vergadering.

Aandachtspunten

  • Uiteraard moet nog uitgezocht worden wat de juridiche implicaties zijn voor de besluiten die onder deze omstandigheden zijn genomen.
  • Ook de juridische positie van de provinciale ledenraadvertegenwoordigers zal moeten onderzocht worden op de geldigheid omdat deze via zo'n provinciale ALV zijn gekozen.

Organisaties

Konnlijke Nederlandse Jagersvereniging

Communicatie

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging op 29-mei-2019 via email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. -nog geen reactie
Raad van toezicht Jagersvereniging op 19-feb-2019 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - nog geen reactie
Herinnering Raad van toezicht Jagersvereniging op 17-mei-2109 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - nog geen reactie

Externe bronnen

Geen

Besproken in

Facebook groep van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Er is gereageert door de ambtelijke secretaris van Jagersvereniging

Helaas hebben wij niet het genoegen een inhoudelijke reactie te krijgen. Tegenovergestelde is het geval, en beschuldiging en een sommatie
"Inmiddels stelt u deze vraag ook publiekelijk, waarbij u twijfel poogt te zaaien over de juistheid van de besluitvorming in de Jagersvereniging. Zo doende schaadt u de goede naam en eer van de vereniging. Ik verzoek u deze acties te staken en de betreffende webpagina te verwijderen, binnen een redelijke termijn van 14 dagen."
- aldus ambtelijke secretaris Albert de Boer
"Een lid uit zijn zorgen via verschillende interne kanalen, zoals email en de besloten Facebook-groep. Sommige bestuurders, medewerkers en toezichthouders kiezen deze berichten te verwijderen, niet inhoudelijke op te reageren of deze helemaal te negeren. Dit is de reden dat deze berichten op de openbare kanalen gepubliceerd worden." Deze acties schaden de Jagersvereniging maar blijbaar zelfreflectie is tegenwoordig een schaars tegoed.
"Het bestuur heeft ook geen nekele moeite genomen uitleg te geven waarom raad van toezicht niet de moeite heeft genomen op onze bericht te reageren. Bijzoonder toezichthouding als de zorgen van de leden volledig genegeerd worden.

Nu is het afwachten tot de volgendse royering dreigement wordt geuit.

ter herinering de eerdere dreigement eind 2017

"Wij verzoeken u dringend geen publicaties op social media of anderszins te plaatsen en het democratisch proces zoals wij dit in de vereniging hebben afgesproken en in de statuten hebben vastgelegd te respecteren. Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat gedrag in strijd met de collegialiteit die leden van de vereniging onderling dienen te betrachten een reden kan zijn een klacht tegen betreffend lid in te dienen bij de Ereraad." aldus Jagersvereniging voorzitter

Wat hebben ze meer te vertellen bij Jagersvereniging?

"de statuten van de Jagersvereniging opgesteld zijn door een gerenommeerd notariskantoor en dat wij er derhalve van uit gaan dat ze voldoen aan de Nederlandse wetgeving"
- Wat het bestuur niet helemaal begrijpt volgens ons is dat wij niet de inhoud van de statuten betwisten maar de manier waarop bestuurders hieraan invulling aan geven: Statuten schrijven voor dat provinciale vergaderingen "provincie vergaderingen" zijn en geen Algemene Leden Vergaderingen. Als we dit met elkaar afspreken en in statuten laten vastzetten dan moet men deze afspraken ook volgen. Hoe gek dat ook klinkt!!
Na deze teleurtellende reactie hebben wij nogmaals gepoogd het bestuur te overtuigen aantwoord te geven op deze twee vragen:"
Vraag 1. Is het bestuur met mij eens dat deze vergaderingen geen Algemene Leden Vergadering zijn en ook niet zo zouden mogen heten?
Vraag 2. Is Jagersvereniging bereid haar afdelingen te vragen de statutaire naam te gebruiken voor deze vergaderingen?

Helaas ook hier hebben wij geen ingoudelijke aantwoord mogen ontvangen... Uiteraard zullen wij niet meer in het vwoestein blijven roepen en onze bevindingen via de openbare kanalen publiceren.

Regie
in eigen handen houden

Hubertus DenkTank
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle rechten van afbeeldingen en teksten zijn voorbehouden aan hun rechtmatige eigenaar