Biotoppertje
Faunabeheer simulatie spel

Biotoppertje

Een simulatie app/spel vergelijkbaar met landbouw spel Hay Day. Op spelende wijze de fauna zo inrichten, verbouwen en beheren dat het evenwicht in stand blijft. Dat de kwetsbare soorten ondersteuning krijgen en de schadelijke soort "ontmoedigd" wordt. De biotoppertje heeft diverse middelen tot zijn beschikking om in te zetten de verschillende aspecten van de biotoop te beïnvloeden. Denk hieraan wildakkers aanleggen, landschap (her)inrichting, predatie bestrijding, voorlichting kampanjes etc.

Leuke hiervan is dat biotoppertje ook kennis kunnen opdoen over wildsoorten. Wat ze eten, waar ze leven, waar ze broeden, of ze schade of gevaar veroorzaken. Of ze stand of trekvogels zijn. Een heuse mini faunabeheer opleiding in een simulatie game verwerkt. Op een spelende wijze leren wat de jager en faunabeheer allemaal moeten doen. Ook gewassen en landbouwkennis is nodig om te weten wat en waar te planten om bepaalde diersoorten te ondersteunen of juist af te weren.

Natuurlijk kunnen ook de economische belangen in dit spel verwerkt worden waardoor de biotoppertje zou moeten anticiperen op onverwachte situaties zoals een weg door een veld, bouw van gebouwen of industrie. In het kort verminderen van habitat.

En natuurlijk zal de biotoppertje keus moeten maken voor populatie beperking om schade te voorkomen. Hierin zal het bejagen van bepaalde soorten onvermijdelijk blijken.De game zal alle factoren en ontwikkelingen berekenen en verschillende cijfers aan toekenen als de evenwicht van een bepaald gebied goed is. Dat er minder verkeersslachtoffers vallen of helemaal geen.

Een simulatie game waarin op spelende wijze de jeugd maar ook volwassenen kennis kunnen maken met faunabeheer en de o zo belangrijke rol van de jager als onmisbaar onderdeel van dit geheel. De mens wil steeds meer ruimte voor zichzelf. Grotere tuinen, bredere snelwegen, meer landbouwgrond. Natuurlijk willen wij meer welvaart maar hierdoor komt de natuur in verdringing. De wilde dieren verliezen steeds meer habitat en daarvoor moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.

LTO en andere organisatie ook de mogelijkheid in, om via de moderne communicatie middelen zoals een app, de bewustwording voor het faunabeheer in Nederland te vergroten?

Beheren is vooruitzien

Biotoppertje Faunabeheer simulatie spel

Jagers, jachtopzichters, grondeigenaren,
voorjagers, drijvers, faunaliefhebbers
samen als EEN.

Hubertus DenkTank
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle rechten van afbeeldingen en teksten zijn voorbehouden aan hun rechtmatige eigenaar