Project: Ledenraadsverkiezingen

Slagbvaardig bestuur, ledenraad? Prima, maar wel afspraken volgen en gedegen toezicht op houden

Slagvaardig ledenraad

"De Jagersvereniging heeft 21.000 leden. Het is onmogelijk om met al die leden tegelijkertijd te vergaderen en om snel tot besluiten te komen. En in de moderne maatschappij zijn besluiten die snel en slagvaardig genomen kunnen worden, wel een vereiste om voldoende te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Daarom is ervoor gekozen om een vertegenwoordiging van de leden in te stellen in de vorm van een Ledenraad. U kunt dit vergelijken met de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer, waar 150 vertegenwoordigers onze bevolking van bijna 17 miljoen vertegenwoordigen." 
Bron: https://www.jagersvereniging.nl/vereniging/bestuurlijk/ledenraad/

Een ledenraad als slagvaardig bestuur en controle orgaan. Uiteraard is een orgaan met 30 leden(ledenraad) slagvaardiger dan eentje met een paar honderd leden(ALV). Echter een indirecte democratie zoals de tweede kamer ook is brengt veel uitdagingen met zich mee waar goed over nagedacht moet worden en duidelijke afspraken gemaakt worden.

Hubertus denktank is langer dan een jaar aan het onderzoeken hoe zo'n ledenraad in praktijk werkt en wil graag de bevindingen met u delen. Dit doen we aan de hand van informatie die wij van verschillende bestuurders en ledenraadsleden hebben ontvangen. Ook zijn er vragen in de FB-groep van Jagersvereniging gesteld omtrent dit onderwerp.

Invoering van de ledenraad

Binnen een jaar na de komst van directeur Laurens Hoedemaker en communicatie vrouw van het jaar 2015 ,Janneke Eigeman is de ledenraad opgetuigd. 6-juni 2015 Zijn de KNJV-statuten aangepast waarin de ledenraad werd vastgelegd.

In september 2015 zijn voor de eerste keer ledenraad verkiezingen gehouden. Mensen die aan de gestelde profielschets voldoen kunnen op de kieslijst komen. Nadat het bestuur hun kandidatuur geschikt hebben gevonden, mochten deze ledenraadsvertegenwoordigers zich aan de leden van hun provincie voorstellen. Na een heuse verkiezing zijn voor iedere provincie een of meerdere mensen gekozen om de belangen van de leden van een bepaalde provincie, in de landelijke ledenraad vertegenwoordigen.

So far so good. De slagvaardiger ledenraad was een feit.

Een kanttekening aan dit proces:
De bestuurders waarop deze ledenraad toezicht op zouden moeten houden, zijn hetzelfde mensen die de kandidatuur goed moeten goedkeuren. De vraag is of invloed hebben op wie je eigen toekomstige toezichthouder wordt, wenselijk is.

2018 herverkiezing ledenraadsleden

Zoals in de statuten afgesproken en op de KNJV website vermeld staat, zou na eerste termijn van drie jaar verkiezingen plaats moeten vinden.
Wij hebben op 28-juni 2018 in de FB groep van KNJV nog een post gewijd aan dit onderwerp.

Merkwaardig: er worder helemaal geen verkiezingen gehouden

Hierin vroegen wij aandacht voor de aankomende verkiezingen. Helaas was het bestuur niet bereid hierop te reageren wel de ledenraadsvertegenwoordigers van Drenthe en Overijssel wel bereid hierop te reageren. De laatste raadslid de heer Freek Bleker had iets in ons ogen heel merkwaardig te melden, namelijk dat er geen verkiezingen zouden worden gehouden
Hij melde hierin dat de leden van deze landelijke ledenraad vervangen zouden worden volgens een bepaalde rooster van aftreden. We vroegen ons af of dit is wat we met elkaar hebben afgesproken en in statuten vastgelegd hebben?

September 2018 ledenraad was weer "verkozen"

Verkozen tussen de hakjes, omdat er geen verkiezingen hebben plaatsgevonden. Geen kieslijsten, geen kandidaten voorstelling. De nieuwe leden zijn "gekozen" dan wel "herkozen" op de welbekende provinciale Algemene Leden Vergadering. Maar hebben we dit wel met elkaar afgesproken, waarom kiest men de statuten niet te volgen?

Een belangrijke kanttekening bij het bericht van Freek Bleker is dat de voltallige ledenraad afvaardiging voor provincie Noord-Holland, was afgestapt. Theoretisch is op dat moment de gehele ledenraad "demissionair". Vanaf dat moment zouden 2043 leden van Noord-Holland geen vertegenwoordiging hebben in de landelijke ledenraad. Als leden hun democratische recht niet kunnen uitvoeren, kunnen onzes inziens geen besluiten genomen worden in de ledenraad tot de vertegenwoordiging weer op volle kracht is.

Gelote ledenraad als vangnet

Dit legt ook meteen bloot de kwetsbare van zo'n ledenraad die met provinciale vertegenwoordiging werkt. Dit verschilt met de tweede kamer en zou iets voor bedacht moeten worden om dit uitdaging te ondervangen. Hubertus denktank heeft geopperd om naast de gekozen ledenraad ook een gelote ledenraad op te tuigen die in noodsituaties als deze de juridische houdbaarheid van de ledenraad zou kunnen waarborgen. Hier hebben we een post in de FB-groep van Jagersvereniging aangemaakt op 22-maart 2019.

Eerste Kamer | David van Reybrouck

Vragen aan het KNJV bestuur

Vraag 3. Waarom zijn er in 2018 Geen ledenraadsverkiezingen gehouden zoals in de statuten afgesproken is.
Vraag 4. Zou niet wenselijk zijn om een kiesraad in te stellen dat de kandidaten zouden screenen. Kieslijsten zouden opstellen en kandidaten aan de leden voorstellen
Vraag 5. Heeft het bestuur een oplossing voor het demissionaire worden van de ledenraad bij het onverwacht vertrek van voltallige ledenvertegenwoordiging van een provincie? Overweegt het bestuur de gelote ledenraad in te voeren als oplossing?

Besproken in

Facebook groep van Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Regie
in eigen handen houden

Hubertus DenkTank
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle rechten van afbeeldingen en teksten zijn voorbehouden aan hun rechtmatige eigenaar