Examenresultaten inzien?
Normaalste zaak toch?
Je doet examen, je haalt het op het nippertje niet en je vraagt je af: waar heb ik het toch laten liggen? Dat wil je gaan onderzoeken. Zo ingewikkeld kan dat toch niet zijn? Je vraagt de examencommissie van het opleidingsinstituut om inzage in je examenresultaten. Simpel toch? Of toch niet?

Schijn bedriegt. Het verdict: je mag je eigen examenresultaten niet inzien. Je eigen examenresultaten, die wettelijk gezien persoonsgegevens zijn, die zijn geheim. Ja, geheim. Je hoort het goed. Straks mag je ook niet meer in de spiegel kijken. Omdat je dan jezelf ziet. Of niet meer praten omdat je dan jezelf hoort. Is de maatschappij een klein stapje verwijderd van verdoemenis? Nee, dat niet. Het gaat hier om een klein groepje mensen die op hoge posities zit gestationeerd en schuw zijn van verandering. Die de boel zo willen houden, zoals het al tientallen jaren is. Verandering? Innovatie? Die woorden kennen deze mensen niet. Of willen deze mensen niet kennen.

Het bijzondere van deze gesloten wereld waarin je eigen persoonsgegevens geheim kunnen zijn, is dat het in stand wordt gehouden door de overheid. Bij onderwijsinstellingen die onder het toezicht vallen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mogen examenresultaten worden ingezien. Ook bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), vallend onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), mogen examenresultaten worden ingezien. Vreemd genoeg vindt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dit niet zo vanzelfsprekend. Dit ministerie staat toe dat onderwijsinstellingen die onder haar toezicht vallen, mensen verbieden de eigen examenresultaten in te zien.

Dus we hebben contact opgenomen met het ministerie van LNV. Een medewerker laat weten dat de minister, Carola Schouten, een toezichthouder heeft ingesteld. Wie dit is, wordt niet verteld. Deze persoon moet er zorg voor dragen dat de wettelijke bepalingen worden gevolgd. Beleidsaanpassingen worden niet overwogen.

Dat hier met twee maten wordt gemeten, doet er blijkbaar niet toe. Dat het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan dat examenresultaten persoonsgegevens zijn en daardoor ingezien mogen worden, beweegt blijkbaar niemand. Dat een onderwijsinstelling geen inzage geeft in examenresultaten en daarmee dus eigenlijk ook zegt nooit fouten te maken waardoor controle niet nodig is, is heel speciaal.

Nogmaals hebben wij het ministerie van LNV gevraagd of het mogelijk is de werkwijze van haar zuster ministeries van OCW en IenW over te nemen. De werkwijze waarbij examenresultaten gewoon ingezien mogen worden door de kandidaat. Het is nu afwachten of we mogen kijken, spreken of horen. Of moeten we de blinde vrouwe Justitia om hulp roepen en vragen hiernaar te kijken? Met blinddoek op ziet zij blijkbaar helderder dan een heleboel andere ambtenaren en bestuurders.

Het is nu afwachten of we mogen kijken, spreken of horen.
Zou de blinde vrouwe Justitia beter zien?

Hierbij willen we graag de voorzitter van de Stichting Jachtexamens bedanken dat hij naar onze argumenten heeft geluisterd en de mogelijkheid heeft gegeven, de examenresultaten in te zien.

Maar liefst 14 e-mails naar 3 verschillende instanties waren nodig om jachtexamen resultaten te mogen inzien. Je moet even wat moeite doen maar dan heb je ook wat.

De mensen achter Hubertus Denktank vonden het bijzonder dat de examenresultaten van de jachtexamen niet ingezien mochten worden. Maar gelukkig dat nog genoeg mensen bestaan die door hun eigen schaduw heen kunnen stappen. Kost wat overtuigingskracht en 14 e-mails, maar als het bericht binnen komt dat de resultaten ingezien kunnen worden, dan groeit het vertrouwen in de goede afloop.

Uiteraard hopen wij dat de examenreglementen zo aangepast worden dat inzage van examenresultaten een onderdeel van de standaardprocedure wordt. Zonder het noodzaak een tijdrovende bezwaarprocedure te moeten doorlopen

Hubertus Denktank Team

Hubertus DenkTank
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alle rechten van afbeeldingen en teksten zijn voorbehouden aan hun rechtmatige eigenaar